ยินดีต้อนรับเข้าสู่บอร์ดหางาน โพสงานลงบอร์ดโดยกดที่ปุ่ม POST A NEW JOB ... ขอบคุณครับ
2

full time รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา (ด่วน)

at ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ กรุงเทพมหานคร


 
ให้บริการงานบริการวิชาการ ให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
เป็นผู้ช่วยในการอบรมและพัฒนาบุคลากร
จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต
เขียนโครงการและงานเอกสาร

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง (ด่วน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา
2. หากมีความสามารถในการเขียนโครงการ และ ทักษะการทำกิจกรรมกลุ่มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel , Power-point โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
3. พิมพ์ดีดภาษาไทยได้ดี ภาษาอังกฤษพอได้
4. บุคลิกภาพดี อดทน ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลในองค์กรและลูกค้าได้ดี
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
อัตราเงินเดือน ประมาณ 10,000.-

วิธีการสมัคร
1. ผู้สนใจส่งเอกสารใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ประวัติส่วนตัวและ หลักฐานการศึกษา ถ้าสามารถ SCAN ได้ ต้องส่งเป็นเอกสารแนบ file เท่านั้น ที่ e-mail address ysand_a@hotmail.com ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ทางศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเรียก สอบข้อเขียน วันที่ 30 มิถุนายน 9.00-12.00 น. และ สอบสัมภาษณ์ 13.00-16.00 น.
2. ให้ผู้สมัคร พร้อมนำเอกสารการสมัครงาน มาสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ที่ :
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณเสาวณีย์ โทร 086-604-8800


«
  
22-06-2009
: 2139